Uppsala Fotografiska Sällskap har till syfte att företrädesvis inom Uppsala med omnejd utgöra ett föreningsband mellan dem som äro intresserade av fotografi och att genom anordnande av sammankomster, föredrag, utställningar, kurser, mörkrumsaktivitet, fotograferande och tävlingar, främja utövandet av fotografikonsten i dess skilda former.

Bild Antal Artikel Benämning à pris (SEK)
A-1
Medlemsavgift 1 år
450,00/År
Som medlem i Uppsala Fotografiska Sällskap får du tillträde till alla våra gruppaktiviteter såsom månadsmöten, bildföreläsningar och kurser (viss kursavgift tillkommer för material).
Läs mer på http://www.uppsalafotografiska.se
 
Bild Antal Artikel Benämning à pris (SEK)
A-1-2
Medlemsavgift 1 år för ungdom under 25 år och pensionärer
225,00/Styck
Som medlem i Uppsala Fotografiska Sällskap får du tillträde till alla våra gruppaktiviteter såsom månadsmöten, bildföreläsningar och kurser (viss kursavgift tillkommer för material).
Läs mer på http://www.uppsalafotografiska.se
 
Bild Antal Artikel Benämning à pris (SEK)
M-1
Mörkrumsavgift 1 år
350,00/År
Ger tillgång till föreningens mörkrum.
Observera att medlemsavgift måste betalas innan mörkrumsavgiften.
 
Bild Antal Artikel Benämning à pris (SEK)
M-1-2
Mörkrumsavgift 1 år för ungdom under 25 år och pensionärer
175,00/Styck
Ger tillgång till föreningens mörkrum.
Observera att medlemsavgift måste betalas innan mörkrumsavgiften.
 
Bild Antal Artikel Benämning à pris (SEK)
S-1
Studioavgift 1 år
350,00/År
Ger tillgång till föreningens studio.
Observera att medlemsavgift måste betalas innan studioavgiften.
 
Bild Antal Artikel Benämning à pris (SEK)
S-1-2
Studioavgift 1 år för ungdom under 25 år och pensionärer
175,00/Styck
Ger tillgång till föreningens studio.
Observera att medlemsavgift måste betalas innan studioavgiften.
 
Bild Antal Artikel Benämning à pris (SEK)
Y-1
Nyckel - administrationsavgift
200,00/Styck
För att ha tillgång till föreningens mörkrum och studio behövs en nyckel. Observera att avgiften ej återbetalas vid utträde ur föreningen.
 
Varuvärde 0,00
Varav moms 0,00